Bài Thơ Hay Giúp Bé Thuộc Làu Làu Bảng Chữ Cái

Bài Thơ Hay Giúp Bé Thuộc Làu Làu Bảng Chữ Cái - Mầm Non Hải Yến - Trương Định

Để bé vui vẻ học và nhớ nhanh các chữ cái, mẹ vừa dạy trẻ bài đồng dao sau cộng với việc cho bé nhìn trực tiếp vào bảng chữ cái cho mau thuộc nhé

Đồng dao giúp bé học chữ cái

Chữ A đứng trước
B bước ngang qua
La lả là la…
Bờ A ba bà
La lả là la…
Cờ A ca cá
Chữ Dê nấn ná
Bị xếp thứ tư
E đứng chần chừ
Bạn chờ tôi nhá
La lả là la …
Chuyển qua chữ Gờ
Đứng chờ chữ Hát
I con nhút nhát
Cùng hát la la…
Chữ I chữ Ka
Ca I ki cốc
La lả là la …
Xếp thứ 13
Là anh Lờ lớn
Đứng thứ 14
Đến Mờ ba chân
Chẳng phải phân vân
Tiếp sau Nờ thấp
La lả là la…
Bộ ba đứng đó
O Ô Ơ nhở
Cùng có bụng tròn
Cong cong hình bóng
La lả là la …
Nhìn ra chữ Pê
Chân dài lê thê
Chữ Pê nối tiếp
Chữ Quy quỳ gối
Chữ Rờ uốn cong
Dáng chạy vòng vòng
Là chữ Sờ nặng
La lả là la…
Chữ Tê, U, Vê
Tu U tu hú
Chào chú chào anh
Chân chạy nhanh nhanh
Chữ Xờ xa tít
Y dài út ít
Hạt mít cuối cùng
La lả là la…

Cách phân biệt các chữ trong bảng chữ cái:
– Phân biệt chữ o, ô, ơ: O tròn như quả trứng gà; Ô thì đội nón Ơ thì thêm râu
– Phân biệt chữ o, a: O, A hai chữ khác nhau; A thì thêm cái móc câu bên mình
– Phân biệt chữ i, t: I tờ hai móc giống nhau, I ngắn có chấm, tờ dài có ngang
– Phân biệt: e, ê, l (lờ) cũng một loài; ê đội nón chóp, l (lờ) dài thân hơn
– Phân biệt các dấu: Huyền ngang, Sắc dọc, Nặng tròn, Hỏi lom khom đứng, Ngã buồn nằm ngang

Nguồn: Sưu tầm

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon